कारखाना

फोटोहरु

कम्पनी

कार्यशाला

उत्पादन

16
17
13
15
11
10
12

भिडियो

ठूलो झोला, 1ton झोला, थोक झोला, जम्बो झोला निर्माण

ठूलो झोला, थोक झोला को लागी कफन लूप

थोक झोला को लागी सिलाई

QC Fibc झोला को लागी स्पष्ट

Fibc झोला उत्पादन लाइन स्लिंग

Fibc झोला रोल्स गोदाम

ठूलो झोला को लागी पीई कोटिंग मिसिन